Πώς επηρεάζει το κάπνισμα τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας

therapeia-periodontitidas-7
02 Φεβ 2023

Πώς επηρεάζει το κάπνισμα τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας

Το βαρύ κάπνισμα μπορεί όχι μόνο να μειώσει σημαντικά την επιτυχία της περιοδοντικής θεραπείας – ορισμένοι πάσχοντες εμφανίζουν επιδείνωση της νόσου παρά τη θεραπεία.

Ερευνητές από τη Δανία διερεύνησαν την επίδραση των διαφορετικών επιπέδων καπνίσματος στα κλινικά αποτελέσματα της θεραπείας περισσότερο ή λιγότερο προχωρημένων περιπτώσεων περιοδοντίτιδας. Η μελέτη δείχνει ότι οι σταθεροί καπνιστές με τις πιο σοβαρές μορφές (στάδιο ΙΙΙ και IV) δεν επωφελήθηκαν από τη θεραπεία και σε ορισμένους οι παράμετροι επιδεινώθηκαν.

Συνολικά 80 ασθενείς με περιοδοντίτιδα με διαφορετικά επίπεδα χρήσης καπνού παρακολουθήθηκαν για δώδεκα μήνες μετά τη μη χειρουργική θεραπεία. 46 από τα άτομα ήταν ελαφρώς καπνιστές, 17 μέτριοι καπνιστές και 17 βαριοί καπνιστές.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι βαριοί καπνιστές με μέτρια περιοδοντίτιδα είχαν μόνο 50% θεραπευτικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τους καπνιστές με λιγότερη χρήση καπνού. Έλλειψη θεραπευτικού αποτελέσματος παρατηρήθηκε σε βαρείς καπνιστές με τις πιο σοβαρές μορφές περιοδοντίτιδας.

“Προς έκπληξή μας, διαπιστώσαμε ότι στην πιο σοβαρά προσβεβλημένη ομάδα, η νόσος είχε επιδεινωθεί σε ορισμένες παραμέτρους, παρόλο που αυτή η ομάδα είχε λάβει την πιο ολοκληρωμένη, εξατομικευμένη θεραπεία”, λέει μία από τους συγγραφείς της μελέτης. Σε αυτά τα άτομα, καταγράφηκε περαιτέρω απώλεια πρόσφυσης κατά μέσο όρο 0,5 χιλιοστών παρά τη θεραπεία.

Leite FRM, López R, Pajaniaye JB et al., Effect of Smoking Exposure on Nonsurgical Periodontal Therapy: 1-Year Follow-up. J Dent Res. 2022